SPODBUJANJE ZAZNAVANJA Z VSEMI ČUTILI IN SENZORNA SOBA

ZAZNAVANJE Z VSEMI ČUTILI

V spodnjem članku predstavljamo nekaj osnovnih spoznanj o pomenu spodbujanja zaznavanja z vsemi čutili. Predstavljamo tudi senzorno sobo, ki smo jo v Zavodu Mala Zarja opremili v zavedanju, kako pomembno je zgodnje pridobivanje izkušenj in spodbujanje vseh čutil. Otroci so, v okviru specialnopedagoških obravnav v našem zavodu, senzorno sobo navdušeno sprejeli. V praksi opažamo, da ima posluževanje dela v senzorni sobi resnično pozitivne učinke. Pozitivni učinki in napredek so vidni na različnih področjih. Senzorna soba je spodbudno okolje za vse: otroke, mladostnike in odrasle, zelo priporočljiva pa je tudi za osebe s posebnimi potrebami.

Ljudje preko različnih čutil pridobivamo informacije o nas samih in o okolici. Naši organi (oči, ušesa, koža, sklepi, usta, nos in ravnotežni organ) možganom posredujejo informacije. Zaznave-informacije potujejo do možganov, se tam primerno obdelajo in povežejo med seboj in nam podajo celotno sliko predmeta, ki ga zaznamo z različnimi čutili.  Kadar možgani slabo organizirajo pridobljene zaznave, prihaja do težav, ki lahko vplivajo na mnogo področij v življenju. Te težave se lahko izražajo pri gibalnih spretnostih, drži pisala, pisanju, striženju, branju, vključevanju v dejavnosti z vrstniki, zaupanju v svoje sposobnosti idr.

Uporaba vseh čutil otroku omogoča uspešno zaznavanja samega sebe, okolice, vključevanje v vsakdanje aktivnosti doma, v vrtcu, šoli, druženju z vrstniki. To je lahko učenje vsakodnevnih aktivnosti, kot so: oblačenje, hranjenje, pisanje, prepisovanje s table, prepoznavanje in prerisovanje različnih oblik, plezanje, športne igre, obisk trgovine ipd. Preko vseh teh aktivnosti otrok razvija občutek učinkovitosti in notranje motiviranosti.

Predšolsko in zgodnje šolsko obdobje sta zelo pomembni za razvoj povezav v možganih, saj so v tem obdobju možgani najbolj plastični (imajo zmožnost spreminjanja struktur), otroci pa so polno notranje motivirani za gibanje in spoznavanje sveta okoli sebe. Možgani v tem obdobju najbolj intenzivno sprejemajo dražljaje iz okolja, ter nove informacije ustrezno organizirajo. V času zgodnjega razvoja je izrednega pomena aktivno vključevanje otroka v bogatosenzorne aktivnosti.

Otroci se na določene dražljaje lahko odzivajo premočno ali prešibko.

Premočno senzorno odzivanje (hipersenzitivnost): intenzivno, hitro in dolgotrajno odzivanje na ljudem vsakodnevne senzorne dražljaje. Otrok se na dražljaje odziva z jezo, umikom, strahom, lahko tudi otrpne.

Otrok se pretirano odziva na:

 • oblačila iz določene tkanine,
 • dotike,
 • umazane roke,
 • umazanijo okrog ust,
 • določeno hrano,
 • hojo z bosimi nogami,
 • na striženje las, nohtov,
 • različne zvoke iz okolice (v restavraciji, telovadnici …),
 • na glasne, nepričakovane zvoke (sirena, šolski zvonec …),Free Vector | Opposite adjectives noisy and quiet
 • pri igri na otroškem igrišču (npr. gugalnice, tobogan …),
 • na svetlobo,
 • gibanje, kjer mora glavo pomakniti navzdol (npr. preval).

Prešibko senzorno odzivanje (hiposenzitivnost): kaže se manjši oz. slabši odziv glede na dano

situacijo. Potrebuje več časa ali dalj trajajoči senzorni dražljaj, da se odzove.

Otrok se prešibko odziva na:

 • bolečino ob resni poškodbi,
 • zaznavanje, ko se ga nekdo dotakne,
 • močnejši dotik (ga ne zazna),
 • ne voha izrazitih vonjev,
 • ne zazna ostanke hrane ali tekočine okrog svojih ust,
 • je zelo počasen in nemotiviran pri oblačenju,
 • daje občutek, kot da ne ve, kaj se dogaja okoli njega (ne sliši, ko ga kdo pokliče po imenu),
 • ne želi poskusiti zanj novih fizičnih aktivnosti,
 • ima raje sedeče aktivnosti.

SENZORNA SOBA

V Zavodu Mala Zarja podpiramo pridobivanje vseh čutnih izkušenj v naravi, predvsem v gozdu, vendar včasih to ni mogoče oz. smo pri delu omejeni. Z željo, da bi dejavnosti čutnega zaznavanja lahko omogočili čim večjemu številu otrok in mladostnikov, smo izdelali senzorno sobo. Senzorna soba je prostor, ki nudi številne možnosti za raziskovanje in uporabo vseh čutil. Oprema v sobi je namenjena čutnemu zaznavanju v prijetnem in udobnem okolju. Zajema široka področja čutnega zaznavanja preko različnih čutil: vid, sluh, tip, vonj in okus. S pomočjo posebne opreme in pripomočkov ustvarimo prostor, ki spodbuja dinamično raziskovanje z uporabo vseh čutil, hkrati pa nudi možnosti za  sprostitev in umiritev.

Oprema v senzorni sobi Zavoda Mala Zarja spodbuja različna čutila in zajema: svetlobni stolp, projektor z barvnimi motivi, glasbeni stolp, pripomočke za aromaterapijo, veliko različnih taktilnih pripomočkov, naravnih materialov, peskovnikov, prostor za umiritev in počitek, gugalnico … Soba otrokom nudi drugačno, celostno čutno izkušnjo v mirnem okolju.

                   

Učinki senzorne sobe

 • spoznavanje prostora in orientacija v prostoru,
 • pomoč otrokom s slabo ali preveliko senzorno občutljivostjo,
 • spodbujanje izražanja občutij,
 • učenje razumevanja različnih občutkov (vid, sluh, dotik, vonj),
 • zavedanje položaja telesa (gibanje, ravnotežje),
 • spoznavanje lastnosti svetlobe (različni viri, barva svetlobe, sence)
 • občutenje delovanja različnih dražljajev na čutne organe (npr. različni svetlobni efekti, zvok, vonj, dotik različnih tekstur),
 • razvijanje sposobnosti koncentracije, podaljševanje koncentracije,
 • spodbujanje komunikacijskih spretnosti,
 • razvoj boljših razvojnih sposobnostmi oz. zmožnostmi,
 • spodbujanje veselje, ugodje in zabavo otrok ob igri oz. izkušnjah, ki so drugačne od vsakodnevnih aktivnosti,
 • pomoč otrokom z vedenjskimi težavami.
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Ne pozabi, da je bil tudi največji hrast nekoč majhen želod, ki je padel na tla in vztrajal.

Želiš, da bi te imeli za prijazno osebo?
Bodi prijazen do sebe in drugih, prisluhni in pomagaj.
Želiš, da bi ti drugi zaupali?
Bodi zaupanja vreden.
Želiš, da tvoja beseda nekaj velja?
Izpolnjuj svoje obljube.