Kdo smo

Zavod Mala Zarja smo ljudje, ki verjamemo v vse otroke, v drugačne pristope do ljudi in v naravo, kot najbolj zdravo življenjsko okolje. Naša vizija je pomagati, spodbujati, povezovati, predvsem pa nuditi pomoč otrokom in staršem pri srečevanju z različnimi izzivi doma, v vzgoji, med vrstniki, v vrtcu, šoli idr.

Ker je Zavod Mala Zarja neprofitna organizacija, je celoten dobiček namenjen financiranju delovanja zavoda, njegovemu razvoju in nudenju storitev tudi tistim, ki so jim tovrstne storitve težje dostopne.  

Zavod Mala Zarja vodi Jasna Hostnik, magistrica profesorica inkluzivne pedagogike. Po dvajsetih letih dela z otroki, starši in mladostniki in številnimi izobraževanji, si je nabirala bogate in dragocene izkušnje in znanja. Ker se zaveda, da teh ni nikoli dovolj, se redno izobražuje, predvsem na področju otrok s posebnimi potrebami. Z alternativnimi pristopi in metodami dela, pri otrocih spodbuja notranjo motivacijo, kar omogoča boljši učinek in posledično hitrejši napredek.

Kompetence:

 • delo z otroki s spektrom avtističnih motenj,
 • delo z otroki z govornimi in jezikovnimi težavami,
 • delo z gluhimi in naglušnimi,
 • delo s slepimi in slabovidnimi,
 • delo z otroki s čustveno vedenjskimi motnjami,
 • delo z dolgotrajno bolnimi otroki,
 • delo z nadarjenimi,
 • delo po Bloomu in Gardnerju,
 • delo z nemirnimi in motečimi otroki,
 • izvajanje gozdne pedagogike,
 • doživljajska pedagogika,
 • pristopi Reggio Emilia,
 • vključevanje Montessori pedagogike,
 • senzorna integracija,
 • terapevtsko delo z živalmi.

V sodelovanju z ostalimi strokovnjaki iz področja vzgoje in izobraževanja, Zavod Mala Zarja, nudi celostno obravnavo in pomoč otrokom in njihovim staršem.  

Otrokom, z dodatno strokovno pomočjo, pomagamo premagovati različne ovire (govorno-jezikovne težave, učne težave, vključevanje v družbo in druga okolja, anksioznost idr.). Naučimo jih boljše organizacije pri šolskih obveznostih, nudimo učno pomoč, svetujemo staršem, jih usmerjamo, organiziramo posvetovalne skupine, seminarje in druge dejavnosti. Otrokom in staršem nudimo podporo in pomoč pri postopku usmerjanja na Zavodu RS za šolstvo. 

Poleg nudenja dodatne strokovne pomoči izvajamo dejavnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa za otroke, mladostnike, odrasle in starostnike. Dejavnosti potekajo v obliki praznovanja rojstnih dni, tematskih delavnic, igralnih uric, izletov v naravi, medgeneracijskih druženj, piknikov in preprosto igre v gozdu. 

Naša filozofija temelji na delu v naravi in z naravo. Preživljanje prostega in vzgojno-izobraževalnega časa v naravi ima za otroke številne pozitivne učinke. Otroci so v naravi manj obremenjeni, svobodneje razmišljajo in so bolj ustvarjalni. Narava otrokom omogoča naravno obliko gibanja, kar pozitivno vpliva na razvoj možganov in posledično motoričnih in učnih sposobnosti. V naravi se otroci lažje umirijo, so bolj sproščeni in lažje gradijo medsebojne odnose. Preko igre pridobivajo raznolike veščine potrebne za vsakdanje življenje. Preživljanje časa v naravi v vsakem vremenu vpliva ugodno na zdravje otrok. Otroci pridobijo pristen stik z naravo ter jo zato lažje razumejo. Razvijajo občutek za odgovornost do narave in ljudi, jih bolj cenijo in varujejo.

Posebnost našega zavoda so, poleg dela v naravi, naši specialni pomočniki z odličnimi terapevtskimi sposobnostmi. To so štirinožni prijatelji s katerimi se otroci spoznajo, jih hranijo, negujejo, sprehajajo… Naši pomočniki so: pes, konji, koze, zajčki, dvonoge prijateljice kokoške in še nekaj prijaznih gozdnih bitij.

Naše delo temelji na spodbujanju krepitve moči in lastne aktivnosti posameznika, saj smo prepričani, da kdor verjame, nekoč zna in zmore!

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Ne pozabi, da je bil tudi največji hrast nekoč majhen želod, ki je padel na tla in vztrajal.

Želiš, da bi te imeli za prijazno osebo?
Bodi prijazen do sebe in drugih, prisluhni in pomagaj.
Želiš, da bi ti drugi zaupali?
Bodi zaupanja vreden.
Želiš, da tvoja beseda nekaj velja?
Izpolnjuj svoje obljube.